JMP consulting
 • Oferta dla firm

Zarządzanie reklamacjami, niezgodnościami oraz prawidłowe zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi

 

Temat szkolenia Zarządzanie reklamacjami, niezgodnościami oraz prawidłowe zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
Cel szkolenia
 • warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do zarządzania reklamacjami, niezgodnościami produktu/procesu, definiowanie niezgodności oraz działań korygujących i zapobiegawczych
Korzyści
 • umiejętność radzenia sobie z reklamacjami klienta, przy zachowaniu najlepszych standardów obsługi
 • wyeliminowanie czynników, które powtarzają zdarzenia reklamacyjne
Program ramowy
 • wprowadzenie do zarządzania;
 • skuteczne zarządzanie reklamacjami - procedura krok po kroku
 • rodzaje reklamacji/niezgodności definiowanie ich istotności
 • uwarunkowania prawne w zakresie reklamacji
 • szukanie przyczyn niezgodności, burza mózgów,5 Why, diagram Ishikawy
 • definiowanie działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych
Czas trwania
 • 1 dzień, 8 godz. lekcyjnych
Cena
 • 560,00 zł brutto

 

JMP Consulting
ul. Sołtysowicka 19 B,   51-168 Wrocław
 
© 2013 JMP-consulting.pl