JMP consulting
 • Oferta dla firm

Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania

 

Temat szkolenia Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001)
Cel szkolenia
 • Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej zintegrowane systemy zarządzania.
Korzyści
 • Pełnomocnik to nie tylko osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu normy metod wdrażania i utrzymania systemu, ale to także pracownik potrafiący pracować w grupie, zarządzający grupą, zarządzający czasem, a także posiadający umiejętności radzenia sobie z konfliktami i ich rozwiązywaniem, dlatego szkolenie to ma także przybliżyć Państwu tematykę ”umiejętności miękkich”, które są niezwykle pomocne w pracy Pełnomocnika.
 • Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonych trenerów, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.
 • Szkolenie zainspiruje Państwa do wprowadzania zmian w swoich systemach lub chociażby do zastanowienia się, co można byłoby w nich udoskonalić, jakie dodatkowe rozwiązania zastosować.
Program ramowy
 • wprowadzenie do systemów zarządzania;
 • omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001,PN/ 18001;
 • integracja systemów zarządzania;
 • podejście systemowe;
 • pełnomocnik ZSZ –zadania i rola w organizacji;
 • dokumentacja systemowa- nadzór, zarządzanie, identyfikacja, integracja;
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
 • program auditów wewnętrznych ZSZ;
 • przygotowanie danych do przeglądu zarządzania ZSZ;
 • certyfikacja systemów zintegrowanych.
 • egzamin końcowy.
Czas trwania
 • 2 dni, 16 godz. lekcyjnych
Cena
 • 1090,00 zł brutto

 

JMP Consulting
ul. Sołtysowicka 19 B,   51-168 Wrocław
 
© 2013 JMP-consulting.pl