JMP consulting
 • Oferta dla firm

Łańcuch dostaw "LEAN"

Temat szkolenia ŁAŃCUCH DOSTAW “LEAN” - Wprowadzenie do korzystania z zasad “Lean management” w celu poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw
Cel szkolenia
 • Kurs ten stanowi wstęp do wprowadzenia zasad „Lean management” w łańcuchach dostaw. Podczas interaktywnych zajęć prowadzone są dyskusje, omawiane są przykłady, prezentacje, korzysta się z interaktywnych elementów aby pokazać kluczowe aspekty wykorzystania „Lean management” w nowoczesnym łańcuchu dostaw.
Korzyści
 • Uczestnicy kursu zdobędą umiejętność wykorzystywania zasad “Lean management” w łańcuchu dostaw i będą mogli je swobodnie wykorzystywać w różnorodnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa, od zarządzania zapasami i relacjami z dostawcami, przez zarządzanie produkcją i magazynem do kontaktu z klientami.
Program ramowy
 • Podstawy i narzędzia “Lean management”
 • Podejście „Lean management” w łańcuchu dostaw
 • Racjonalizacja i strategia dostawców
 • Partnerstwo, współpraca i stowarzyszenia dostawców
 • Podejście “Lean” do ogniw łańcucha dostaw
 • Klient/dostawca – interfejs pomiędzy ogniwami
 • Wskaźniki efektywności “Lean”
 • Studium przypadku
Czas trwania
 • 2 dni, 16 godz. lekcyjnych
Cena
 • 890,00 zł brutto

 

 
JMP Consulting
ul. Sołtysowicka 19 B,   51-168 Wrocław
 
© 2013 JMP-consulting.pl