JMP consulting
 • Oferta dla firm

Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Temat szkolenia Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001)
Cel szkolenia
 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004
Korzyści
 • Obecna struktura norm ułatwia łączenie elementów systemów: zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w jeden zintegrowany system.
 • Nabycie umiejętności nadzorowania prac związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w organizacji.
Program ramowy
 • Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 – omówienie wymagań poszczególnych norm
 • Wprowadzenie – wytyczne dotyczące auditowania wg ISO 19011
 • Cele i rodzaje auditów ;Programy auditów
 • Zadania i obowiązki Auditorów; Kryteria kwalifikacji dla auditorów
 • Audit wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania
 • Przygotowanie do auditu; Przeprowadzenie auditu
 • Analiza auditowanego obszaru i wyciąganie wniosków
 • Dokumentacja opracowywana w trakcie auditu wewnętrznego
 • Formułowanie niezgodności; Działania poauditowe
 • Techniki auditowania zintegrowanych systemu zarządzania
 • Technika prowadzenia rozmów auditowych
 • Zasady skutecznego porozumiewania się
 • Procedura auditu wewnętrznego
 • Analiza przyczyn powstania niezgodności oraz formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • Praktyczne przeprowadzenie auditu
 • Egzamin końcowy.
Czas trwania
 • 2 dni, 16 godz. lekcyjnych
Cena
 • 890,00 zł brutto

 

JMP Consulting
ul. Sołtysowicka 19 B,   51-168 Wrocław
 
© 2013 JMP-consulting.pl